Właścicielem strony internetowej www.bajot.pl jest firma BAJOT Robert Baj zwana dalej BAJOT.

Nazwa BAJOT oraz logo firmy są zarejestrowanymi znakami towarowymi, chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 200r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. 2003, Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

Zawartość strony oraz wszelkie jej elementy, w tym układ i znaki graficzne są chronione prawem autorskim.

Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych. BAJOT nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność i sposób wykorzystania.

Zaufali nam

  • Century Link
  • Level3
  • Interroute
  • Indigobelcom
  • Gcorelab

Kontakt

Bajot Robert Baj
ul. Chałubińskiego 8 46:75 
00-613 Warszawa
Dane kontaktowe