Montaż okablowania strukturalnego

Jesteśmy w stanie zaprojektować, zbudować oraz przetestować dowolną sieć telekomunikacyjną, opartą na technologii światłowodowej lub miedzianej dowolnej kategorii zgodnie z wytycznymi klienta.

Instalacja urządzeń

W zakresie prowadzonej działalności nasza firma oferuje montaż oraz serwis urządzeń pasywnych i aktywnych we wszystkich technologiach transmisji danych. Montowaliśmy urządzenia większości wiodących producentów m.in.
Infinera DTN DTNX, Ciena, Arista, Fortigate, Huawei, ZPE, Alcatel-Lucent, Juniper, Cisco, HP, Supermicro i wiele innych.

Elektroinstalatorstwo

Wykonujemy instalacje elektryczne DC oraz AC umożliwiające zasilanie urządzeń serwerowych.
Świadczymy wykonanie:
- Wewnętrznych linii zasilających podstawowych oraz awaryjnych,
- Rozdzielnic elektrycznych.

Pomiary Telekomunikacyjne

Pomiary łączy telekomunikacyjnych są kluczową czynnością pozwalającą stwierdzić wydajność i jakość wykonanego łącza a także precyzyjnie określić miejsce ewentualnej usterki. Posiadany przez nas sprzęt pozwala na wykonanie szeregu typów pomiarów jak:

POMIARY TRANSMISYJNE

Pomiary sygnałów transmisyjnych pozawalają na ocenę poprawności przesyłanych pakietów danych. Pomiary wykonujemy w sieciach PDH/SDH wykorzystując sprzęt marki EXFO VeEX. Umożliwiamy testowanie sygnałów STM-xxx dla łączy optycznych oraz E1 (2M), E2 (8M), E3 (34M), STM-1 (140M) dla łączy elektrycznych. Typy pomiarów które oferujemy:
-10/100/1000 BaseT
- GigE
- BER
- BERT
- RFC 2544
- Y.1564

 

POMIARY REFLEKTOMETRYCZNE

Określają tłumienność łącza światłowodowego. Pomiary te stosuje się po zestawieniu łącza w celu oceny poprawności wykonania oraz w czasie eksploatacji aby ocenić zużycie łącza co przekłada się na niezawodność sieci. Urządzenia pomiarowe którymi dysponujemy pozwalają na automatyczne zestawienie protokołu z szeregiem danych jak ustawienia pomiarowe oraz szczegółowe wyniki.
- TDR
- OTDR

Dzierżawa włókien

W ramach dzierżawy włókien światłowodowych zestawiamy drogę optyczną pomiędzy dwoma wskazanymi punktami. Umożliwia to zbudowanie własnej sieci transmisyjnej bez konieczności inwestycji w infrastrukturę światłowodową.

Styki światłowodowe jakie posiadamy zlokalizowane są w największych punktach wymiany danych w Polsce.

Usługa kolokacji

Usługa polega na dobraniu odpowiedniego dla potrzeb klienta miejsca pod kolokację, montażu oraz zapewnienie serwisu w trybie 24/7/365.Oferujemy miejsca w największych węzłach telekomunikacyjnych w Polsce. Świadczenie usług z zakresie instalacji, konfiguracji, testów i pomiarów umożliwia nam kompleksową obsługę zmniejszając po stronie firm koszty operacyjne.

Smart hands

Usługa pozwalająca klientowi na fizyczną obsługę urządzeń w przypadku awarii sprzętowej lub konieczności odczytu panelu administracyjnego urządzenia. Wyklucza to ze strony klienta konieczność wysyłania swoich techników do odległych kolokacji , znacznie skracając czas reakcji. Usługę „zdolnych rąk” oferujemy w cyklu 24/7/365.Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Zaufali nam

  • Century Link
  • Level3
  • Interroute
  • Indigobelcom
  • Gcorelab

Kontakt

Bajot Robert Baj
ul. Chałubińskiego 8 46:75 
00-613 Warszawa
Dane kontaktowe